האם הוראת מוטבים בביטוח מנהלים או קרן פנסיה או קופת גמל גוברת על צוואה? הפסיקה מתחדשת ומשנה כיוון בעניין זה 

 

פעמים רבות עולה השאלה האם נפטר שהותיר אחריו כספים בביטוח חיים, פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל וכיוצ"ב ואף השאיר אחריו צוואה- מה גובר על מה האם ההוראות למוטבים במקרה של פטירה הקיימות בהסכם/תקנון של אותה קופה או קרן שנותרה על ידי הנפטר או שמא ההוראות הכתובות בצוואה במקרה שהמנוח השאיר צוואה.

השאלה הזו הופכת אף להיות משמעותית אף יותר כאשר המנוח השאיר אחריו ממון רב מאוד באותם קרנות / קופות ואילו בחשבון הבנק שלו לא נשארו כספים רבים.

שאלה זו עולה גם במקרים בהם ההוראות שהשאיר המנוח בקופות/ קרנות סותרות את ההיגיון – כגון כאשר המנוח השאיר הוראות להעברת כספים לגרושתו, כאשר ברור שהמנוח לא היה מעוניין שהיא תראה או תקבל כספם מעיזבונו.

 

הפתרון לסוגיות אלה מצוי בחוק ובפסיקה:

 

ראשית- ס' 147 לחוק הירושה קובע כך:

"סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון."

 

המשמעות של הסעיף הנ"ל הינה שכספי ביטוח חיים/פנסיה/קרנות השתלמות הינם חיצוניים לעיזבון ואינם חלק ממנו.

 

הפסיקה קבעה כי לא בכדי קיים ההסדר הנ"ל בחוק הירושה. המטרה היא שהמוטב- שלעיתים זקוק לכספים האלה בדחיפות יוכל במהירות יחסית להודיע לחברת הביטוח/קרן התגמולים על הפטירה ולקבל את הכספים לידיו.

 

בפסיקה נוספת הקשורה בתחום נקבע כי לא רק כספים שאמורים להיות משולמים עקב פטירתו של אדם בלבד נכללים בהסדר הזה של סעיף 147 לחוק הירושה, אלא כל סכום שאמור להיות משולם עקב פטירתו של אדם בשל חברותו בקופת התגמולים. כלומר לא רק ביטוח חיים המוכר לנו נמצא בהסדר זה, אלא גם קופות אחרות כגון קרנות פנסיה או השתלמות או תגמולים וכיוצ"ב, אשר צריכות לשלם כספים למנוח ועקב הפטירה הזכאות לקבלת כספים אלה עוברת למוטבים.

 

ברע"א 8622/13 המוסד לביטוח לאומי נ' שחר הקבע כי סעיף 147 מוציא את כספי קופת הגמל מתוך עיזבונו של האדם ותחולת חוק הירושה ומכאן שהמוטב גובר על העיזבון ויורשיו וכן גם על נושים של המנוח.

 

סוגיה נוספת בה עסקה הפסיקה הינה במקרה בה אדם רשם את גרושתו כמוטבת בפוליסת הביטוח, לימים התגרש ממנה וכתב את רעייתו החדשה כמוטבת בצוואה אך השאיר את הגרושה כמוטבת בפוליסת הביטוח. בע"א 138/74 חסקין נ' חסקין נדון המקרה האמור ובית המשפט העליון הכריע כי המנוח לא התחייב לזון את גרושתו אלא כוונתו היתה להבטיח פרנסת אלמנתו ועל כן למרות שהמוטבת בפוליסת הביטוח היתה גרושתו של המנוח, הורה בית המשפט להעביר את כספי הביטוח לעיזבון (וכפועל יוצא ליורשתו).

 

יש לשים לב כי לא כל המקרים הדומים נופלים בתוך גדרה של הלכת חסקין הנ"ל. כך למשל במקרה שנדון בה"פ 61826-10-13 מגדל נ' יפת, קבע בית המשפט כי לאור העובדה שבפוליסה נכתב שהמנוח מצווה למסור את כספי הפוליסה ל"אשתו של המבוטח סימה יפת ולילדים..." אזי מאחר והמנוח נקב במפורש בשמה של אשתו (שלימים הפכה לגרושתו) אזי גרושתו תהיה זכאית לכספים. אולם אם בפוליסה היה כתוב רק "לאשתי", "בעלי" וכו', אזי את כספי הפוליסה היתה מקבלת מי שתהיה אשתו של המנוח במועד פטירתו.

 

האם ניתן להודיע על שינוי מוטבים בפוליסה רק בחיי הנפטר או שניתן גם לאחר פטירתו ועל ידי הצוואה?

 

התשובה לשאלה זו נתונה במחלוקת.

משך שנים רבות ועשרות פסקי דין של כלל הערכאות היה ברור, כי ניתן לשנות מוטבים בפוליסה רק בחיי הנפטר. הפסיקה קבעה כי על המוריש להודיע עוד בחייו לקרן/קופה על שינוי המוטב בין אם בהודעה ישירה ובין אם ביידוע אודות הצוואה אשר קיימות בה הוראות שונות.

 

בשנים האחרונות קיימים פסקי דין שקובעים כי ניתן לקבוע בצוואה כי יהיו מוטבים אחרים לפוליסות או לקרנות ואף להודיע על כך לחברות הביטוח לאחר פטירתו של המנוח. פסקי דין אלה כגון בע"מ 8540/15 פלוני נ' פלונית ואח' עושים שימוש באומד דעתו של המנוח בצוואה על מנת לדאוג לכך שגם כספים שהיו אמורים להיות שייכים למוטבים אחרים על פי קרנות/קופות, יכולים להיות מחולקים על רצונו של המצווה בצוואה. בפסק דין זה נתן בית המשפט העליון תוקף לפסק דין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה שם נקבע כי ניתן לבצע שינוי מוטב בדרך של צוואה שינוי זה יהיה בתוקף גם אם ההודעה נמסרה לאחר פטירת המצווה.

 

משרדנו הינו בעל ניסיון רב ועשיר בניהול הליכים בענייני עיזבונות, צוואות וירושות ובין היתר בניהול הליכים מול חברות ביטוח/קרנות וכיוצ"ב לרבות הליכים שעניינם שינוי מוטבים לאחר פטירה.

במקרה והינכם זקוקים לסיוע בנושאים אלה ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד טשקורי באמצעות טופס צור קשר שבתחתית העמוד או בסלולארי הרשום באתר זה.

צוואות וירושות

קרנות וביטוחים מול צוואה – מה גובר על מה

 

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי