מהי צוואה נוטריונית? מהי צוואה בפני רשות? מה היתרונות של צוואה נוטריונית? מדוע ומתי צריך אישור רפואי בעת עריכת צוואה נוטריונית כל אלה ועוד במאמר הקצר שלפנינו

 

ס' 22 לחוק הירושה קובע כדלקמן:

(א)  צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

 (ב)  דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

 (ג)   נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

 (ד)  במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

 (ה)  צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.

 (ו)   צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

 (ז)   לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.

 

כפי שניתן לראות הדרישות הפורמאליות לצוואה הנעשית בעל פה, בין אם כצוואה בפני רשות ובין אם זו צוואת "שכיב מרע", הינן גדולות יותר, כל זאת בכדי לחזק ולבסס את גמירות הדעת והאמיתות של הצוואה ורצון המצווה.

 

צוואה בפני רשות תיעשה בעל פה על ידי המצווה בעצמו בפני הגורמים הקרויים רשות המנויים בס"ק (א) או בהגשה של הצוואה בכתב לרשות על ידי המצווה.

 

צוואה בפני נוטריון כמוה כצוואה בפני רשות

מלבד הגורמים הנחשבים כ"רשות" לצורך עשיית צוואה בפני רשות, המוזכרים בסעיף קטן (א) של ס' 22 לחוק, קיימת האפשרות לעשות צוואה בפני רשות גם בפני נוטריון. בהקשר זה קובע ס"ק (ז) כי דין נוטריון כדין שופט.

 

על נוטריון מוטל החובה בטרם עשיית צוואה למצווה המאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו לקבל לידיו תעודה רפואית שהוצאה ביום עשיית הצוואה. אם לא תצורף תעודה כזו, הרי שמדובר בפגם פורמאלי בצוואה בפני רשות.

יובהר- אמנם לא קיימת חובה חוקית כאמור לקבל תעודה רפואית כאמור לגבי מי שאינו מאושפז בבית חולים או רתוק למיטתו אך בפרקטיקה נוהגים כי בכל מקרה של ספק לגבי מצבו הכשירותי של המצווה, לקבל תעודה רפואית מתאימה.

 

גם אם המצווה יצא מבית החולים על מנת לערוך הצוואה והצוואה לא נעשתה בבית החולים אזי יש צורך בתעודה רפואית.

 

את המונח מרותק למיטתו יש לפרש באופן מצמצם והכוונה היא גם לאדם שאינו יכול להתהלך ללא עזרה אף בביתו והוא הדין לגבי מי שאינו יכול לצאת מביתו לעורך דינו לטובת עריכת הצוואה.

 

את התעודה יש לקבל לפני ביצוע הצוואה ולא לאחריה.

 

נוסח האישור הרפואי צריך להיות זהה לנוסח הקבוע בתקנות הנוטריונים.

אם אין בידי הנוטריון תעודה רפואית מתאימה לנוסח שבתקנות הנוטריונים אין הוא רשאי לערוך הצוואה.

על הנוטריון לנהל פנקס ורישום מתאים בהתאם לחוק והתקנות החלות על נוטריונים בדבר עריכת הצוואה.

 

חשוב לזכור כי בניגוד לצוואה בכתב או צוואה בעדים, הרי שלא קיימת חובה לחתימתו של המצווה על גבי צוואה בפני רשות. יחד עם זאת קיימת חובה לאישור הרשות על הקראת הצואה והצהרת המצווה.

 

היתרון המרכזי והגדול של צוואה נוטריונית על פני צוואה בעדים, הוא כי -אין צורך בעדים. הנוטריון הוא איש מקצוע ועדותו נחשבת בדרך מהימנה כלל ו"בטוחה" יותר מאשר עדים אשר לראשונה בחייהם עדים לעריכת צוואה. על כן סיכויי ה"פסילה" של צוואה נוטריונית הינם בדרך כלל נמוכים יותר מאשר צוואה בעדים.

 

משרדנו מעניק שירותי נוטריון לרבות עריכת צוואה נוטריונית, תוך שמירה על כל כללי הדין הקיים. ככל שהינכם מעוניינים בעריכת צוואה בפני נוטריון, פנו אל משרדנו בהקדם.

צוואות וירושות

סוגי צוואות-צוואה בפני רשות / צוואה נוטריונית 

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי