על פי חוק קיימות 2 דרכים בלבד שבהן אדם יכול להעביר את רכושו לאחר פטירתו לקרוביו או לאנשים אחרים.

 

הדרך הראשונה- פשוט לא לעשות דבר!

אדם שהולך לבית עולמו ולא משאיר אחריו צוואה, הרי שעיזבונו יחולק על פי הוראות חוק הירושה. על פי הקריטריונים הקבועים בחוק.

במדינת ישראל, בחוק הירושה, קבועה שיטת הפרנטלות- מעגלי הקרבה.

כאשר אדם לא משאיר אחריו צוואה יחלקו את עזבונו לשאריו הקרובים אליו על פי שיטת מעגלי הקרבה.

תחילה יבדקו אם השאיר אחריו בן זוג או ילדים אם לא השאיר יבדקו אם נשארו הורים או הורי הורים וכן הלאה.

 

מאידך, אם אדם מעוניין כי לאחר פטירתו יחולק עיזבונו באופן שונה מכח הדין- הרי שעליו לכתוב צוואה.

צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו יכול לצוות אדם את רצונו ומה ייעשה בעיזבונו לאחר פטירתו.

אדם יכול לצוות את עיזבונו לכל מי שהוא חפץ בכך ובלבד שאין הדבר נוגד את החוק או את תקנת הציבור.

 

כך לדוגמא- אם לאדם יש 2 ילדים בן ובת. והוא מעוניין להוריש את דירתו רק לבתו ולא לבנו. עליו לכתוב צוואה שתצווה זאת במפורש, שאם לא כן ירשו את דירתו בנו ובתו יחדיו.

חשוב לציין כי כאשר קיימת צוואה שמצווה את חלוקת העיזבון באופן זהה להוראות חוק הירושה- ירושה על פי דין, הרי שחובה על היורשים להוציא צו קיום צוואה ולא צו ירושה.

 

עוד חשוב לדעת כי ככל שאדם כותב צוואה אך הצוואה אינה מפורטת לגבי כל נכסיו, הרי שמשילוב של סעיפים 2 ו-66(ב) לחוק הירושה עולה כי עד כמה שהוראות הצוואה "פורשות מצודתן" יש לנהוג לפיהן ברם לגבי נכסים או חלקים בעיזבון לגביהם אין הוראה בת תוקף בצוואה יחולו כללי הירושה על פי דין.

צוואות וירושות

ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי