משרדנו טיפל לאחרונה בתיק בו נדחתה תביעתו של ש' אשר טען כי הוא הידוע בציבור של ל' (להלן: "המנוחה") ז"ל וכי הוא זכאי לכל נכסיה של הנ"ל מכח צוואה שהותירה לטובתו או לחילופין זכאי למחצית מעיזבונה (אשר כלל גם דירת מגורים בתל אביב) מכח חזקת השיתוף וזאת לנוכח יחסי הזוגיות ארוכי השנים בניהם.

 

מעשה שהיה כך היה:

 

בחודש יולי 2014, נשכרו שירותי משרדנו לטפל בתביעות שהוגשו כנגד נ'. נ' הינו חולה נפש בעל 75% נכות והינו בנה היחיד של המנוחה. נ' החזיק בידיו צוואה אותה ערכה לטובתו אימו המנוחה, במסגרתה הורישה לו את כל רכושה. בגין צוואה זו הוגשה על ידי משרדי צו קיום צוואה.

 

ש'- התובע, הגיש ראשית התנגדות למתן צו קיום אותה צוואה, בטענה כי צוואה זו נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת של בנה ולחילופין כי הצוואה נערכה על ידי המנוחה כאשר היא אינה צלולה בדעתה ואינה יודעת על מה היא חותמת. לטענת התובע, הוא החזיק בידיו צוואה אחרת של המנוחה, מוקדמת יותר לזו שנערכה לטובת בנה, במסגרתה הורישה המנוחה לו את כל רכושה.

בנוסף על אותה התנגדות לצוואה הגיש התובע תביעה נוספת במסגרתה טען כי במשך כ-16 שנה הוא היה בקשרי זוגיות עם המנוחה ומכח זה הוא זכאי למחצית מרכושה הכולל דירת מגורים. התובע אף טען בנוסף כי כחודש טרם פטירתה חתמה לו המנוחה על ייפוי כח המאפשר לו להשכיר את דירתה.

 

משרדנו קיבל את צמד התביעות הנ"ל לטיפול.

 

בבדיקה שנערכה על ידי משרדנו התברר כי טרם חתימתה על צוואתה האחרונה, זו שנערכה לטובת בנה, נבדקה המנוחה על ידי רופאה פסיכיאטרית אשר אישרה בכתב את צלילות דעתה של המנוחה ואת העובדה שהמנוחה יודעת על מה היא חותמת.

 

יתרה מכך, למקרא צוואתה המנוחה של המנוחה, התברר כי המנוחה כתבה מפורשות כי מזה תקופה ממושכת היא כבר אינה בקשר זוגי עם התובע-ש'. עוד התברר, והתובע אף הודה בכך הן בכתב התביעה והן בחקירתו כי כ- 5 שנים טרם פטירת המנוחה הוא כבר לא התגורר עימה באותה הדירה.

בנוסף על כך הועלתה על ידינו הטענה כי אם בעת חתימתה על ייפוי הכח להשכרת הדירה עליו חתמה המנוחה טרם פטירתה, היתה היא צלולה בדעתה, הרי קל וחומר שבעת חתימתה על צוואתה האחרונה (צוואה שנערכה כשנה טרם החתימה על ייפוי הכח) היא היתה צלולה בדעתה.

 

הטענות המשפטיות והעובדות שהוכחו על ידי משרדנו "עשו את שלהן".

 

בית המשפט לענייני משפחה, בו נדונו התביעות, "המליץ" לתובע למחוק הן את תביעתו למחצית הדירה מכח "הלכת השיתוף" והן את התנגדותו לצוואה. כך אכן נעשה בסופו של דבר על ידי התובע וצו קיום צוואה יינתן לטובת נ'- לקוח משרדנו, אשר עתיד לזכות בעקבות זאת בדירת המגורים ובנכסים נוספים שהורישה לו אימו המנוחה.

פסקי דין

פס"ד בתביעה בענייני ירושה- דחיית תביעת ידוע בציבור למתן צו קיום צוואה שנערכה לטובתו והתנגדותו למתן צו קיום צוואה  ולקבלת מחצית דירה מכח חזקת השיתוף

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי