שאלת השאלות: איך לבטל צוואה? הכוונה כמובן ליורשיו של אדם שהשאיר אחריו צוואה והיורשים חושדים שהצוואה אינה משקפת את רצונו של המצווה- אחת העילות המרכזיות לביטול צוואה הינה "השפעה בלתי הוגנת" אותה נסקור בקצרה להלן. 

לעיתים לאחר פטירתו של אדם מתגלה כי הוא הותיר אחריו צוואה. צוואה זו אמורה לשקף את רצונו של המנוח- המצווה, מה ייעשה ברכושו- עיזבונו לאחר פטירתו.

לצערנו לעיתים קרובות, יורשיו החוקיים של המנוח, אשר הודרו מהצוואה (כלומר לא נכללו בה או שנכללו בחלק קטן ולא הגיוני ברכושו של המנוח) חושדים כי למרות מה שכתוב בצוואה, הרי שהצוואה אינה מבטאת את רצונו של המנוח, מאחר ואדם אחר השפיע על המנוח לכתוב את הצוואה באופן שונה מרצונו. 

ס' 30 לחוק הירושה קובע כדלקמן:

(א)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה.

 (ב)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות - אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן - בטלה הוראת הצוואה.

 

ס' 30(א) לחוק מתייחס ללחץ חיצוני שמופעל על המצווה.

המחוקק מתייחס בסעיף זה לכך שהצוואה שנערכה אינה משקפת את רצון המצווה בשל לחץ חיצוני ולכן היא בטלה.

לעומת זאת ס' 30(ב) לחוק עוסק בטעות- חוסר הלימה בין רצון המצווה לבין מה שעשה בפועל.

 

כאשר בית המשפט מגיע למסקנה כי הצוואה נעשתה בשל אחד מהאלמנטים המפורטים בסעיף 30 (א) אונס, תחבולה , תרמית וכו' הוא יבטל את הצוואה. מאחר ולמעשה נפגע רצונו החופשי של המנוח לצוות.

 

חשוב לזכור! לא כל השפעה מביאה לביטול הצוואה. פסקי הדין קבעו מבחנים משמעותיים לצורך ביטול הצוואה מחמת איזה מהנ"ל.

על המתנגד לצו קיום צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת להוכיח כי המשפיע ניצל את תלותו, חולשתו, חוסר יכולתו של המנוח לטובת הנהנה.

כך למשל קבעו בתי המשפט כי גם אם הנהנה טיפל במנוח שהיה גלמוד ואפילו ביקש ממנו לעשות צוואה אין הדבר פוסל את הצוואה.

 

גם השפעה או שכנוע סתם אינם מהווים השפעה בלתי הוגנת ואינם פוסלים את הצוואה. יש לבחון כל תיק וכל השפעה על פי העניין.

השפעה בלתי הוגנת יכולה להיות כפיה פיזית או השפעה על ידי דיבורים.

 

אין חובה כי המשפיע יהיה הזוכה על פי הצוואה ואין משמעות למניע של ההשפעה.

הסוגיה אותה בוחן בית המשפט היא האם הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה וכן- גם אם היתה השפעה שאינה עולה כדי השפעה בלתי הוגנת הרי שהצוואה תהיה תקפה.

 

המבחנים לקביעת השפעה בלתי הוגנת

בכדי לקבוע האם השפעה על המצווה עולה כדי השפעה בלתי הוגנת נקבעו בפסיקה מס' מבחנים:

 

 

מבחן התלות והעצמאות- בית המשפט יבחן האם המצווה היה עצמאי מבחינה פיסית ונפשית בעת החתימה על הצוואה. ככל שהמצווה היה עצמאי יותר תתחזק הנטיה לאשר את הצוואה ולשלול את התלות של המצווה בנהנה. חשוב לזכור כי נקבע בפסיקה לא אחת, כי גם אדם חולה שמטופל על ידי אדם אחר ומוריש למטל את כל רכושו אין הדבר מהווה אסמכתא לתלות או להשפעה בלתי הוגנת.

 

 

מבחן התלות והסיוע-אם המנוח המצווה לא היה עצמאי בודקים את מידת תלותו בנהנה.

 

 

קשרי המצווה עם אחרים- האם למצווה היו קשרים חברתיים אחרים- עם קרובי משפחה אחרים, מכרים, חברים וכו'. ככל שלמצווה היו יותר קשרים אזי סביר שייקבע שהוא לא היה תלוי בנהנה.

 

 

נסיבות עריכת הצוואה- ככל שתהיה מעורבות פחותה של הנהנה בעריכת הצוואה כך יגבר הסיכוי שייקבע שלא היתה השפעה בלתי הוגנת ולהיפך.

 

 

הגיונה של הצוואה.

 

קיימות דוגמאות רבות מספור בפסיקה לכל אחד ואחד מהמבחנים והשפעתם.

חשוב לזכור כי בסופו של דבר בית המשפט בוחן האם ההשפעה היתה בלתי הוגנת ולא האם היתה או לא היתה השפעה.

 

משרדנו מנוסה מאוד הן בביטול צוואות מחמת השפעה בלתי הוגנת מחד, ומאידך בהגנה על צוואות ודחיית טענות המתנגדים לצוואה אודות השפעה בלתי הוגנת או כל טענה אחרת שמטרתה לפסול את הצוואה.

 

המדובר בתיקים מורכבים הדורשים מיומנות וניסיון מקצועי רב בתחום וכן הצגת מסכת ראייתית- משפטית גדולה.

 

לגורם הזמן קיימת חשיבות מרכזית להתנגדות לצוואה, שכן על פי החוק, יש למתנגד 14 ימים בלבד ממועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה, לצורך הגשת ההתנגדות.

 

ככל שאתם סבורים כי נושלתם מצוואה של אדם קרוב פנו אלינו עוד היום לצורך שמירה על זכויותיכם.  

חשוב לזכור כי באופן עקרוני יש להגיש התנגדות לצוואה בתוך 14 ימים ממועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה. זהו פרק זמן קצר ועל כן יש לפעול במהירות ובתכליתיות.

אם נפגעת או הודרת מצוואה פנה אלינו בהקדם לצורך עמידה על זכויותיך ובירור מצבך המשפטי. ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר שבתחתית העמוד.

צוואות וירושות

איך לבטל צוואה- ביטול צוואה מחמת אונס איום והשפעה בלתי הוגנת

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי