צוואה בעדים לעומת צוואה בכתב,צוואה בעדים עורך דין,צוואה בעדים מודפסת,צוואה בעדים חוק הירושה

 

ס' 18 לחוק הירושה קובע כי צוואה תיעשה בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל פה.

דהיינו, קיימות 4 דרכים לעשיית צוואה.

במאמר זה נעסוק בצוואה בעדים.

זו אולי הצוואה הנפוצה והידועה ביותר.

צוואה זו מצוינת בסעיף 20 לחוק הירושה.

צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם על ידי המצווה בפני 2 עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו.

על העדים באותו המעמד לאשר שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

הדרישה מבחינת המחוקק היא כי מעמד עריכת הצוואה צריך להיעשות בצוותא בפני 2 העדים.

העדים צריכים לשמוע את הצהרת המצווה כי זו צוואתו, לצפות במעשה החתימה של המצווה על הצוואה ולהצהיר בכתב כי הם היו עדים למעשה הצוואה.

ראוי לציין כי סעיף 20 לחוק הירושה דורש כי הצוואה תהיה בכתב אך לא מפורט האם מדובר בטקסט מודפס או שמא בצוואה הכתובה בכתב יד.  גם לא נקבע מפורשות בסעיף אם הצוואה צריכה להיות בכתב ידו של המצווה או שהצוואה יכולה להיכתב גם על ידי אדם אחר. לאור זאת אין וודאות מה תהיה החלטת בית המשפט אשר ידון בשאלה אם לאשר או לפסול צוואה שנכתבה בכתב יד של אחר שהמצווה הקריא לו את צוואתו ונחתמה על ידי המצווה בפני 2 עדים.

 

בדרך כלל, צוואות בפני עדים נעשות על ידי עורכי דין ונחתמים במשרדו של עורך הדין בפני 2 עדים.

בניגוד לחובה החלה על נוטריונים, עורך דין שצוואה נחתמת בפניו אינו מחויב לקבל תעודה רפואיץ או חוות דעת רפואית כי המצווה כשיר לצוות.

יחד עם זאת כאשר מתעורר חשש מעין זה בדבר כשירותו של המצווה, נקבע בפסיקה (למשל: עמ"ש (מחוזי-נצרת) 10206-06-12 פלונית נ' פלונית) כי כדאי עורך הדין להפנות את המצווה לבדיקה לגבי כשירותו טרם תיחתם הצוואה.. בדיקה מעין זו תסיר את החשש שמא הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה. לבדיקה מעין זו יתרון משמעותי במקרה שינוהל הליך התנגדות לצוואה. אך חשוב לזכור שאם לא בוצעה בדיקה או ניתן אישור רפואי אין הדבר מעיד על פגם בצוואה.

 

 

בהליכי התנגדות לצוואה, התנגדות לצו קיום צוואה או ביטול צוואה וכיוצ"ב, בדרך כלל יעידו גם העדים לצוואה וזאת על מנת לברר את כשירות ואמיתות הצוואה כמו גם כוונת המצווה.

 

 

 

עדים אלה יוכלו להתיר ספקות בדבר כשירות המצווה, רצון המצווה, פגמים צורניים שונים בצוואה. 

צוואות וירושות

 

צוואה בעדים

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי