מה ההבדל בין צוואה לצו ירושה? איך מגישים צו קיום צוואה? איך מגישים צו ירושה? כמה זמן לוקח לקבל צו ירושה? כמה זמן לוקח לקבל צו קיום צוואה?

 

 

על פי חוק קיימות 2 דרכים בלבד שבהן אדם יכול להעביר את רכושו לאחר פטירתו לקרוביו או לאנשים אחרים.

 ירושה על פי דין- בקשה לצו ירושה

הדרך הראשונה- פשוט לא לעשות דבר!

אדם שהולך לבית עולמו ולא משאיר אחריו צוואה, הרי שעיזבונו יחולק על פי הוראות חוק הירושה. על פי הקריטריונים הקבועים בחוק.

במדינת ישראל, בחוק הירושה, קבועה שיטת הפרנטלות- מעגלי הקרבה.

כאשר אדם לא משאיר אחריו צוואה יחלקו את עזבונו לשאריו הקרובים אליו על פי שיטת מעגלי הקרבה.

תחילה יבדקו אם השאיר אחריו בן זוג או ילדים אם לא השאיר יבדקו אם נשארו הורים או הורי הורים וכן הלאה.

 אם אכן לא השאיר צוואה, הרי שיש להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם הירושות. כיום, במרבית המקרים, ניתן להגיש בקשה לצו ירושה מקוון באמצעות האינטרנט.

לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה, יינתן צו הירושה בתוך מס' שבועות (משך הזמן במקרים הפשוטים ללא הליכים משפטיים או דרישות מצד גורמים כגון האפוטרופוס הכללי).

 

צוואה- בקשה לצו קיום צוואה

מאידך, אם אדם מעוניין כי לאחר פטירתו יחולק עיזבונו באופן שונה מכח הדין- הרי שעליו לכתוב צוואה.

צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו יכול לצוות אדם את רצונו ומה ייעשה בעיזבונו לאחר פטירתו.

אדם יכול לצוות את עיזבונו לכל מי שהוא חפץ בכך ובלבד שאין הדבר נוגד את החוק או את תקנת הציבור.

קיימים מספר סוגים של צוואות -צוואה בעדים, צוואה בכתב, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה (צוואת שכיב מרע) בהם נעסוק במאמרים אחרים באתר זה.  

כך לדוגמא- אם לאדם יש 2 ילדים בן ובת. והוא מעוניין להוריש את דירתו רק לבתו ולא לבנו. עליו לכתוב צוואה שתצווה זאת במפורש, שאם לא כן ירשו את דירתו בנו ובתו יחדיו.

חשוב לציין כי כאשר קיימת צוואה שמצווה את חלוקת העיזבון באופן זהה להוראות חוק הירושה- ירושה על פי דין, הרי שחובה על היורשים להוציא צו קיום צוואה ולא צו ירושה.

 לאחר פטירת המצווה, ובכדי שהצוואה תהיה ברת תוקף וניתן יהיה "להשתמש בה" ולהעביר באמצעותה נכסים, נכסי מקרקעין, לחלק העיזבון, לחלק כספים שבבנק וכיוצ"ב, הרי שיש לקבל צו קיום צוואה. בכדי לקבל צו קיום צוואה, יש לפנות לרשם הירושות ולהגיש בקשה לצו קיום צוואה. 

כיום, ניתן להגיש בקשה מקוונת באמצעות האינטרנט לקבלת צו קיום צוואה, אבל חובה לשלוח את הצוואה המקורית לרשם הירושות.

גם וגם- הצורך בהגשת בקשה לצו קיום צוואה ובקשה לצו ירושה במקביל

עוד חשוב לדעת כי ככל שאדם כותב צוואה אך הצוואה אינה מפורטת לגבי כל נכסיו, הרי שמשילוב של סעיפים 2 ו-66(ב) לחוק הירושה עולה כי עד כמה שהוראות הצוואה "פורשות מצודתן" יש לנהוג לפיהן ברם לגבי נכסים או חלקים בעיזבון לגביהם אין הוראה בת תוקף בצוואה יחולו כללי הירושה על פי דין. ועל כן במקרים כאלה יש להגיש 2 בקשות במקביל, האחת בקשה לצו ירושה והשנייה בקשה לצו קיום צוואה.

 

במרבית המקרים הגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה אינם הליכים מסובכים. משרדנו עוסק בהגשת הבקשות הנ"ל והוגשו על ידי משרדנו עשרות רבות של בקשות לצו ירושה או צו קיום צוואה. בשל פשטותם של ההליכים הנ"ל מתומחרים הליכים אלה במשרדנו באופן הוגן.

ככל והינכם מעוניינים בקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה נא פנו אל משרדנו בהקדם באמצעות יצירת קשר שבתחתית העמוד.

צוואות וירושות

ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי