סעיף 110(א) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, קובע כי ניתן לחלק את העיזבון באחת מבין 2 דרכים- או על פי צו של בית המשפט או בהסכם בין יורשים.

אז מהו בעצם הסכם חלוקת עיזבון או הסכם בין יורשים?

כאשר יורש או קבוצת יורשים מסוימת בין על פי צוואה ובין על פי דין, מעוניינת לחלק את העיזבון באופן שונה ממה שנקבע בצוואה (במקרה שיש צוואה) או במה שנקבע בחוק (במקרה שאין צוואה), אזי היורשים נדרשים לעשות הסכם חלוקת עיזבון או הסכם בין יורשים.

העיקרון המרכזי בעניין הסכם בין יורשים הוא כי גם אם בצוואה נקבעו כללים מסוימים לחלוקת העיזבון או גם אם חלוקת העיזבון על פי דין (במקרה ואין צוואה) אינם "מוצאים חן" בעיני היורשים, יכולים היורשים לשנות את אופן חלוקת העיזבון כמעט כטוב בעיניהם בכפוף לעמידה במספר תנאים. למעשה היורשים יכולים לקבוע בניהם, בכפוף לתנאים שבדין, כי הם יקבלו חלקים או פריטים שונים לגמרי מהעיזבון ממה שהיו אמורים לקבל על פי הצוואה או הירושה. חשוב לציין כי בהסכם בין יורשים אין כל חובה או צורך לבצע איזון של תשלומים בין היורשים.

בדרך כלל מטרת עריכת הסכם בין יורשים הינה משיקולי מס (לגיטימיים) ומיסוי מקרקעין בפרט וכן בכדי למנוע בעלויות משותפות / צולבות על נכסים, דבר שעלול להקשות על ניהול הנכסים ו/או מכירתם בעת הצורך וכן גם משיקולים סנטימנטליים כאשר ליורש אחד יש רגש לאחד הנכסים בעיזבון ואילו יורשים אחרים מעדיפים נכסים אחרים.

ניתן לחתום על הסכמים בין יורשים ו/או הסכם חלוקת העיזבון גם לאחר מתן צו ירושה/צו קיום צוואה ובכפוף לכך שהחותמים על ההסכם הינם יורשים על פי הצוואה או על פי הירושה. אולם יש לחתום על הסכמים אלה טרם חלוקת העיזבון שכן חתימה על הסכמים אלה לאחר חלוקת העיזבון מהווה עיסקה ברכוש על כל המשתמע מכך לרבות שיקולי המס.

בהקשר זה חשוב לזכור כי באופן עקרוני (אם כי כל מקרה צריך להיבחן לגופו של עניין) חלוקת העיזבון ליורשים בהסכם חלוקת עיזבון תהיה פטורה ממס כל זמן שלא מכניסים "עירוי חיצוני", כלומר, כספים שלא נכללו בעיזבון בכדי לאזן נכסים שהועברו מיורש אחד למשנהו במסגרת הסכם חלוקת העיזבון. כספים שלא נכללו בעיזבון ובמיוחד בהסכם בין יורשים הנוגע לנכס מקרקעין עלולים להפוך את "העיסקה" לכזו שתחויב במס.

לדוגמא: אם במסגרת צוואה ירש יורש אחד דירה ואחר כספים וירושת הדירה אינה מתאימה לאותו היורש בשל שיקולי מס וכיוצ"ב, רשאים היורשים "להחליף" בניהם, וכך יכולים הם להתגבר על בעיית המס של היורש הראשון.

בכל מקרה, טרם עריכת הסכם בין יורשים קיימת חשיבות רבה מאוד להתייעצות עם גורם משפטי מוסמך- עו"ד לענייני צוואות וירושות הבקי בתחום זה של חלוקת עיזבון והסכמים בין יורשים.

הצדדים להסכם חלוקת עיזבון יכולים להיות רק היורשים על פי דין או היורשים על פי צוואה (אם קיימת). הסכם בין יורשים יכול להיות בין חלק מהיורשים ולא בין כל היורשים על פי דין או על פי הצוואה. ההסכם יכול להתייחס לכל העיזבון או לחלקו.

הסכם לחלוקת עיזבון צריך ועדיף שייעשה בכתב ואולם בפסיקה נדונו כבר מקרים בהם נאכף הסכם בין יורשים שנעשה בעל פה.

וחשוב לזכור- אין כל חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט (למעט במקרים של קטין, חסוי וכיוצ"ב) ואולם הדבר מומלץ. אישור בית המשפט יעניק להסכם תוקף של פסק דין ויכול בהחלט למנוע מחלוקות עתידיות.

הסתלקות מירושה/ הסתלקות מעיזבון

דרך נוספת לבצע שינוי באופן חלוקת העיזבון, מלבד הסכם חלוקת עיזבון/ הסכם בין יורשים, הינה הסתלקות מעיזבון על פי סעיף 6 לחוק הירושה.

הסתלקות מעיזבון משמעה ויתור של היורש על חלקו או חלק מחלקו בעיזבון. משמעות ההסתלקות היא כי לכאורה היורש המסתלק לא היה יורש מלכתחילה.

לעומת הסכם חלוקת עיזבון/הסכם בין יורשים אשר חייב להיערך בין היורשים עצמם, הרי שהסתלקות יכולה להתבצע גם לטובת אדם שאינו יורש, בכפוף לכך שהיא נעשית לטובת אלה המנויים בחוק.

יורש יכול להסתלק הסתלקות כללית (שלא לטובת אדם מסוים). במקרה כזה חלקו בעיזבון מצטרף ליתר העיזבון ומחולק בין היורשים האחרים על פי חלקם בעיזבון.  

ניתן גם להסתלק הסתלקות ספציפית- כלומר לטובת אדם מסוים ואז חלקו של המסתלק עובר לטובת אותו אחד שהסתלקו לטובתו. ההגבלה בהסתלקות ספציפית היא שניתן להסתלק רק לטובת מי שהוא בן זוגו, צאצא או אח של המוריש בלבד.

כאשר יורש מסתלק מהעיזבון הרי שרואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה. יתרה מכך, הפסיקה ברובה המוחלט קובעת כי יורש לאחר שהודיע על הסתלקותו אינו יכול לחזור בו מהסתלקותו ולא ניתן לבטל את תצהיר ההסתלקות.

הסתלקות על תנאי, כלומר יורש שמסתלק מחלק בעיזבון אם אותו חלק בעיזבון יגיע לידו לאחר פטירת המנוח הינה אסורה על פי חוק הירושה.

בסיכומם של דברים- הסכם בין יורשים/הסכם חלוקת עיזבון והסתלקות מירושה הינם דרך נוספת לממש את רצונו של המנוח (ואולי אף לסטות ממנו במעט) ויחד עם זאת להימנע מכעסים ומסכסוכים בתוך המשפחה, מהליכים משפטיים ארוכים ויקרים וכן לתכנן באופן מיטבי את חלוקת העיזבון מבחינת שיקולי המס.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בהסכמים בין יורשים/הסכמי חלוקת עיזבון או הסתלקות מעיזבון. נשמח לעמוד לשירותכם. ניתן להשאיר פרטים באתר ונחזור אליכם.

צוואות וירושות

הסכם חלוקת עיזבון /הסכם בין יורשים והסתלקות מעיזבון

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי