אדם מחזיק בידו צוואה שנערכה לטובתו והוא הזוכה היחידי על פיה. הוא מגיש את הצוואה לרשם לענייני ירושה כדי שזה ייתן צו קיום צוואה, בכדי שניתן יהיה לממש את הזכויות על פי הצוואה על שמו של הזוכה, כגון העברת נכסי מקרקעין, העברת כספי בנק וכדומה. ואולם, במקום לקבל צו קיום צוואה מתברר כי גורם אחר שהיה קרוב לנפטר הקדים וקיבל צו ירושה, ואולי אף פועל כדי להעביר את נכסי הנפטר לטובתו.

רבים חושבים כי יוכלו לבטל את צו הירושה בקלות, אך פני הדברים אינם כך בדרך כלל.

 

צו ירושה וצו קיום צוואה דינם כפסק דין לכל דבר ועניין, כך שכללי סופיות הדיון חלים עליהם. למרות זאת, איפשר המחוקק בסעיף 72 לחוק הירושה לתקן או לבטל את צו הירושה, וזאת אם יתברר כי בעת מתן הצו לא היו ידועות לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה עובדות מסוימות, אשר יש בהן בכדי להצדיק את תיקון הצו או ביטולו.

 

הדרך לביטול הצווים אינה פשוטה

בתי המשפט אינם נוטים לבטל בקלות צווי ירושה וצווי קיום צוואה. בתי המשפט בוחנים כל מקרה ונסיבות מקרה לגופם, לצורך הפעלת שיקול דעת האם לבטל את הצו הקיים אם לאו.

בתי המשפט בוחנים בעיקר:

א. את מידת האיחור בהגשת הבקשה ובהבאת העובדות והטענות החדשות;

ב. את הטעם שניתן על ידי מגיש הבקשה לאיחור בהגשתה, ואת הסבירות או אי הסבירות של טעם זה;

ג. האם בשל האיחור בהגשת הבקשה נוצר גם קושי לברר עובדות או קושי בהבאת ראיות לביסוס הטענות.

קיימים עוד שיקולים רבים לבית המשפט ובית המשפט לא ייעתר בנקל לביטול הצו שניתן כדין.

חשוב מאוד לזכור: קבלת בקשה לתיקון צו ירושה היא חריג ולא "דרך המלך"

 

בפסיקות בתי המשפט נקבעו מספר רב של מבחני עזר וקווים מנחים לשיקול הדעת שיופעל על ידי בתי המשפט כאשר הם בוחנים צו ירושה. בין היתר בוחנים בתי המשפט את מניין הזמן מהיום שנודע על העובדה החדשה, את מידת האיחור בהגשת הבקשה, את טעמי המבקש לעניין האיחור והסבירות של טעמים אלה, מהו טיבה ומשקלה של העובדה החדשה, למשל אם מתגלית צוואה לאחר שניתן צו ירושה הרי מדובר בשיקול כבד משקל, את חומרת הפגיעה בצדדים המעוניינים ועוד.

 

הנה כי כן, ביטול צו ירושה אינו הליך פשוט כלל, ודורש הבנה משפטית מעמיקה של תחום זה.

יודגש כי הליך זה של ביטול או תיקון צו ירושה שונה מההליך המוכר של התנגדות לצו קיום צוואה, והמבחנים המשפטיים הנבדקים בו הם שונים.

בתי המשפט לא יבטלו בנקל צווי ירושה שניתנו אשר חלף זמן רב ממועד נתינתם, אולם חשוב לזכור כי הצגה מקצועית וטובה של טענות המבקש ביטול צו קיום ירושה יגבירו את הסיכויים באופן ניכר.

ככל שנתקלתם בסיטואציה בה ניתן צו ירושה למרות שאתם מחזיקים בידיכם צוואה או כי אתם מחזיקים בצוואה מאוחרת לזו שניתן לגביה צו קיום צוואה יש לפעול במהירות המירבית.

משרדנו ייצג בהצלחה רבה בתיקי ביטול צווי ירושה וצווי קיום צוואה לאחר נתינתם והינו בעל ניסיון רב בסוג זה של הליכים. דוגמא לפסק דין בו ייצג משרדנו ניתן לראות באתר זה

צוואות וירושות

ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר מתן צו

פורום דירה/ מקרקעין במתנה​

כ.ב דיגיטלי

0546663864 

04-6270606

ori@ot-law.com

נייד 054-6663864​ | טל  04-6270606

שלח

שם

This field is required.

תודה רבה!

 

ההודעה נשלחה בהצלחה...

טלפון

This field is required.

מייל

This field is required.

הודעה

This field is required.

צרו קשר

תל צבי 122, פרדס חנה, 3713008

פקס 04-6000696

נייד 054-6663864​

טל  04-6270606

כרטיס ביקור דיגיטלי